Öğr. Gör. SERHAT SEZEN NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Öğr. Gör. SERHAT SEZEN

T: (0282) 250 3713

M ssezen@nku.edu.tr

W ssezen.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Malkara Meslek Yüksekokulu
Bölüm:İşletme Yönetimi
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:İKTİSAT (DR)
Öğrenim Yılları: 2017-
Tez:
Yüksek Lisans
Üniversite: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:İŞLETME (YL) (TEZLİ)
Öğrenim Yılları: 2006-2008
Tez: TÜRKİYE´DE İHRACAT PERFORMANSINI ETKİLEYEN MAKRO DEĞİŞKENLERİN EKONOMETRİK ANALİZİ (2008)
Lisans
Üniversite: ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:EKONOMETRİ BÖLÜMÜ / EKONOMETRİ PR.
Öğrenim Yılları: 1998-2003
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
İngilizce:Gelişmiş
Akademik Görevler
Öğr. Gör. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
MALKARA MESLEK YÜKSEKOKULU / İKTİSADİ VE İDARİ PROGRAMLAR BÖLÜMÜ
2008-
İdari Görevler
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI 2006-2008
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. ÖZTÜRK S., SEZEN S., TÜRKİYE´DE ÜÇÜZ AÇIK İLE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ, Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol. 9, pp. 501-522, 2018.
Özgün Makale Ulakbim TR Dizin, EconLit, ProQuest, EBSCOHost, UlrichsWeb, Arastirmax Erişim Linki
2. ÖZTÜRK S. ., SEZEN S., EKONOMİK BÜYÜME İLE İŞSİZLİK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ANALİZİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol. 15, pp. 1-14, 2018.
Özgün Makale ASOS Index, DRJI, OAJI, Scientific Indexing Services, Eurasian Scientific Journal Index, Index Copernicus, Erişim Linki
3. ÇETİN M., SEZEN S., TÜRKİYE’DE YENİLENEBİLİR VE YENİLENEMEYEN ENERJİ TÜKETİMİ, EKONOMİK BÜYÜME VE KARBONDİOKSİT SALINIMI ARASINDAKİ İLİŞKİ: BİR SVAR (YAPISAL VAR) ANALİZİ, Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, vol. 16, pp. 136-157, 2018.
Özgün Makale TUBİTAK-ULAKBİM, ASOS Index, EBSCO, Index Copernicus, Scientific Indexing Services, Akademik Dizin Erişim Linki
Diğer Dergilerde Yayımlanan Makaleler
1. , Kumkale, İ., Sezen, S.. Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Kariyer Planlamasına Bakışı, Yansıma Dergisi, ss. 61-61, 2009.
Ulusal diğer bilimsel dergilerde yayımlanan makaleler, teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. ÇEVİK E. İ., SEZEN S., BİST BANKA ENDEKSİ VOLATİLİTESİNİN UZUN HAFIZA MODELİ İLE ANALİZİ, International Congress of Management Economy and Policy (28.04.2018-29.04.2018).
Özet bildiri
2. ÖZTÜRK S., SEZEN S., TÜRKİYE’DE ÜÇÜZ AÇIK İLE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ, 2. International Congress on Culture and Civilization (16.01.2018-19.01.2018).
Özet bildiri
3. ÇEVİK E. İ., YILDIRIM D. Ç., SEZEN S., GELENEKSEL VE GELENEKSEL OLMAYAN PARA POLİTİKALARI TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI (TCMB) UYGULAMALARI, International Congress of Management, Economy and Policy (17.11.2017-18.11.2017).
Özet bildiri